Publimat

Met de benoeming van Erik Haegeman tot nieuwe CEO van de Belgische tak van Maxeda,
bieden er zich unieke kansen aan voor de drie Brico uithangborden en hopelijk eveneens
voor de ganse Belgische markt. De vraag luidt of alle parameters aanwezig zijn om deze
te grijpen en de onderliggende vraag is of alle voorwaarden straks vervuld zijn om de
geboden kansen om te buigen in markt-dynamiserende initiatieven?
Sedert de eeuwwisseling is het spectrum van de Belgische DIY fundamenteel veranderd.
Zoals vaak vervullen sleutelfiguren een doorslaggevende rol in elk veranderingsproces.
We are in a people business, whether you believe this or not. A business where the likability
factor remains essential. Trust is the key. Beschikt Erik Haegeman over deze sleutels?
Is hij de verpersoonlijking van de heropstanding voor Brico ? Wordt hij de compromisfiguur
voor een opbouwende dialoog met de DIY-industrie en retail?
De crisis is verre van opgelost en de DIY markten beginnen de verminderde koopkracht
aan te voelen. Geïnspireerd door de glorietijden van BDA, dringt de tijd om samen te
overleggen hoe we -met respect voor één ieders positionering en het sportief spel van
de machtsverhouding- in het gemeenschappelijk belang stappen kunnen ondernemen
die mobiliserend zijn voor extra trafiek naar de kluswinkel met meer kassa-aanslag?
Erik Haegeman kan met enkele doordachte signalen en daden het blazoen van Brico
stapsgewijze terug oppoetsen, na een woelige periode van wispelturig in- en verkoopbeleid
waaronder de likability factor fors te lijden had aan stakeholders zijde. Samengevat,
Erik Haegeman kan de man worden van Brico’s remodeling, de ombouw van het ‘Huis
van wantrouwen’ naar het ‘Huis van de Toekomst’.
Is dit ‘wishful thinking’ of onderschat ik in alle naïviteit de omwentelingen van de tandem
Adams-Di Nunzio tandem? Wedden dat Erik ons allen aangenaam verrast en er in
slaagt zijn stempel te drukken op de Brussel-Amsterdam as?! Of om het in B&Q-termen
te verwoorden: de weg te plaveien voor een ‘Feel Good Factor’.